Python Tuple ve Metotları

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda Python derslerinin bu serisinde on birinci ders olarak Python Tuple ve Metotları konusuna değinmeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir yazı olur. İsterseniz hemen başlayalım.

Python Tuple ve Metotları

Tuple Nedir?

Python’da tuple, bir dizi içinde birden çok değerin tutulduğu bir veri yapısıdır. Tuple’lar, listelerden farklı olarak, elemanlarını değiştiremezsiniz. Yani, tuple içindeki elemanların değerleri değiştirilemez, eklenemez veya silinemez. Tuple’lar, listelerden daha hızlı ve daha az bellek kullanırlar. Tuple’lar, parantez içine virgülle ayrılmış elemanlar olarak oluşturulur. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir tuple oluşturuldu:

fruits = ("apple", "banana", "cherry")

Tuple’lar, indeks numaralarına göre elemanlarına erişebilirsiniz. Örneğin, fruits[1] “banana” değerini döndürür. Tuple’lar, listelerden farklı olarak, birleştirme, tekrar, kesme gibi işlemleri desteklemezler. Ancak, tuple’lar için özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Örneğin, len(tuple) tuple’ın eleman sayısını döndürür.

Tuple Nasıl Kullanılır?

Tuple’lar, parantez içine virgülle ayrılmış elemanlar olarak oluşturulur. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasında bir tuple oluşturuldu:

fruits = ("apple", "banana", "cherry")

Ayrıca tupleları listelerle benzer şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçasında tuple içindeki elemanlar döngü ile yazdırılır:

fruits = ("apple", "banana", "cherry")
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Bu kod parçası, “apple”, “banana”, “cherry” değerlerini yazdırır.

Tuple’lar, fonksiyonların geri dönüş değerleri olarak da kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod parçasında bir fonksiyon ile tuple döndürülür:

def get_person_info():
  return "John", "Doe", 25

person = get_person_info()
print(person)

Bu kod parçası, (“John”, “Doe”, 25) tuple’ını yazdırır.

Tuple Erişimi

Python’da tuple, indeks numaralarına göre elemanlarına erişebilirsiniz. Örneğin, fruits[1] “banana” değerini döndürür.

fruits = ("apple", "banana", "cherry")
print(fruits[1]) #banana

Tuple’lar, listeler gibi slice (kesme) işlemleri ile de erişebilirsiniz.

numbers = (1, 2, 3, 4, 5)
print(numbers[1:3]) # (2, 3)

Tuple’lar, for döngüsü kullanarak elemanlarına erişebilirsiniz.

fruits = ("apple", "banana", "cherry")
for fruit in fruits:
  print(fruit)

Bu kod parçası, “apple”, “banana”, “cherry” değerlerini yazdırır.

Ayrıca, tuple içinde belirli bir elemanın var olup olmadığını kontrol etmek için ‘in’ operatörünü kullanabilirsiniz.

fruits = ("apple", "banana", "cherry")
if "apple" in fruits:
  print("Yes, apple is in the fruits tuple.")
else:
  print("No, apple is not in the fruits tuple.")

Bu kod parçası, “Yes, apple is in the fruits tuple.” yazdırır.

Tuple Metotları

Python’da tuple için bazı önemli metotlar vardır:

 1. len(tuple): Tuple’ın eleman sayısını döndürür. Örnek: len(fruits)
 2. tuple(iterable): Bir iterable (örneğin liste, string) objesini tuple’a dönüştürür. Örnek: tuple("hello")
 3. tuple.count(x): Tuple içinde x değerinin kaç defa geçtiğini döndürür. Örnek: fruits.count("apple")
 4. tuple.index(x): Tuple içinde x değerinin ilk geçtiği indeksi döndürür. Örnek: fruits.index("banana")

Not: Tuple’lar, listeler gibi elemanlarını değiştiremez, ekleyemez veya silemezsiniz. Bu yüzden yukarıdaki metotlar dışında bir metot yoktur.

len(tuple) metodu

Python’da len() fonksiyonu, bir veri yapısının eleman sayısını döndürür. Tuple için de kullanılabilir. Örneğin,

fruits = ("apple", "banana", "cherry")
print(len(fruits))

Bu kod parçası, tuple içindeki eleman sayısını (3) yazdırır.

len() fonksiyonu, listeler, tuple’lar, string’ler, dictionary’ler veya diğer veri yapıları için kullanılabilir. Örneğin,

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(len(fruits))

name = "John Doe"
print(len(name))

person = {"name": "John", "age": 25}
print(len(person))

Bu kod parçası, liste içindeki eleman sayısını (3), string içindeki karakter sayısını (9) ve dictionary içindeki eleman sayısını (2) yazdırır.

tuple(iterable) metodu

Python’da tuple() fonksiyonu, bir iterable (örneğin liste, string) objesini tuple’a dönüştürür. Örneğin,

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
fruits_tuple = tuple(fruits)
print(fruits_tuple) # ('apple', 'banana', 'cherry')

Bu kod parçası, liste içindeki elemanları tuple’a dönüştürür ve yazdırır.

Aynı şekilde bir string’i tuple’a dönüştürebilirsiniz:

name = "John Doe"
name_tuple = tuple(name)
print(name_tuple) # ('J', 'o', 'h', 'n', ' ', 'D', 'o', 'e')

iterable olarak bir dictionary kullanmak isterseniz ancak direk olarak tuple(dictionary) yazarsanız hata alırsınız çünkü dictionaryler iterable değil. Ancak key’leri veya value’ları tuple’a dönüştürmek için dict.keys() veya dict.values() metodlarını kullanabilirsiniz.

person = {"name": "John", "age": 25}
person_keys = tuple(person.keys())
print(person_keys) # ('name', 'age')

Son olarak tuple() fonksiyonu, iterable olmayan bir değer için kullanıldığında TypeError hatası verir.

tuple.count() metodu

Python’da tuple.count(x) metodu, tuple içinde x değerinin kaç defa geçtiğini döndürür. Örneğin,

fruits = ("apple", "banana", "cherry", "apple")
print(fruits.count("apple")) # 2

Bu kod parçası, tuple içinde “apple” değerinin kaç defa geçtiğini (2) yazdırır.

count() metodu, tuple içinde aradığınız değerin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin,

fruits = ("apple", "banana", "cherry", "apple")
if fruits.count("orange")>0:
  print("orange is in the fruits tuple.")
else:
  print("orange is not in the fruits tuple.")

Bu kod parçası, “orange is not in the fruits tuple.” yazdırır çünkü tuple içinde orange yok.

count() metodu sadece tuple içinde geçen elemanların sayısını döndürür, index’i göstermez.

tuple.index() metodu

Python’da tuple.index(x) metodu, tuple içinde x değerinin ilk geçtiği indeksi döndürür. Örneğin,

fruits = ("apple", "banana", "cherry", "apple")
print(fruits.index("banana")) # 1

Bu kod parçası, tuple içinde “banana” değerinin ilk geçtiği indeksi (1) yazdırır.

index() metodu, tuple içinde aradığınız değerin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin,

fruits = ("apple", "banana", "cherry", "apple")
try:
  print(fruits.index("orange"))
except ValueError:
  print("orange is not in the fruits tuple.")

Bu kod parçası, “orange is not in the fruits tuple.” yazdırır çünkü tuple içinde orange yok.

index() metodu sadece tuple içinde geçen elemanların ilk index’ini döndürür, elemanın geçtiği tüm indeksleri göstermez. Eğer tekrar eden bir eleman varsa sadece ilk oluşumun indeksini döndürür.

Ayrıca, eğer aradığınız eleman tuple içinde yoksa ValueError hatası verir. Bu nedenle kullanımında dikkatli olunması gerekir.


Arkadaşlar bu Python Tuple ve Metotları adlı yazımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x