Python Döngüler

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda Python derslerinin bu serisinde sekizinci ders olarak Python Döngüler konusuna değinmeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir yazı olur. İsterseniz hemen başlayalım.

Python Döngüler

Python Döngüler

Python’da, Python Döngüler tanımı altında iki temel döngü türü vardır: for ve while.

For döngüsü, belirli bir aralıkta (örneğin bir dizi veya liste) veya belli bir koşula kadar (örneğin bir sayının belirli bir değere ulaşması) tekrar edilir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizi içindeki tüm elemanları yazdırır:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
for item in my_list:
  print(item)

While döngüsü, belirli bir koşula kadar tekrar edilir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir sayının belirli bir değere ulaşmasına kadar yazdırır:

count = 0
while count < 5:
  print(count)
  count += 1

Python’da ayrıca break, continue, ve else anahtar kelimeleri de döngüleri kontrol etmek için kullanılır.
While Döngüsü

While döngüsü, belirli bir koşula kadar tekrar edilir. Yapısı şu şekildedir:

while <koşul>:
  <koşul doğru olduğu sürece yapılacak işlemler>

While döngüsü, koşul doğru olduğu sürece içindeki kod bloğunu tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngü sonlanır. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir sayının belirli bir değere ulaşmasına kadar yazdırır:

count = 0
while count < 5:
  print(count)
  count += 1

Bu döngü, count değişkeninin başlangıç değeri 0 olduğunda başlar. Döngü içindeki kod bloğu, count değişkeninin değeri 5’e ulaşana kadar tekrar edilir. Bu süre boyunca, her döngü için count değişkeninin değeri ekrana yazdırılır ve 1 arttırılır. Bu koşul yerine True olunca döngü sonsuz olabilir.
For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir aralıkta veya belli bir koşula kadar tekrar edilir. Yapısı şu şekildedir:

for <değişken> in <aralık>:
  <değişken her döngüde yeni bir değer alırken yapılacak işlemler>

For döngüsü, verilen aralıkta (örneğin bir dizi veya liste) veya belli bir koşula kadar (örneğin bir sayının belirli bir değere ulaşması) tekrar edilir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizi içindeki tüm elemanları yazdırır:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
for item in my_list:
  print(item)

For döngüsü de kullanılan aralıkların genişliğine göre belirli bir aralıkta döngüyü yapabilir. Örnek olarak:

for i in range(2,10,2):
  print(i)

Bu kod parçası 2 ile başlar, 10’a kadar devam eder ve 2’şer 2’şer artar.

Ayrıca python’da for döngüsü ile bir dizi içindeki elemanların indeksleri ile birlikte erişebiliriz. Örnek olarak:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for index in range(len(fruits)):
  print(index, fruits[index])

Bu kod parçası içindeki dizinin indeksleri ile birlikte elemanlarını ekrana yazdırır.
Range Fonksiyonu

range() fonksiyonu Python’da döngüler için sıklıkla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, belirli bir aralıkta (başlangıç, bitiş, adım) sayıları oluşturur ve bu sayıları bir liste olarak döndürür.

Basit bir kullanımı şöyledir:

for i in range(10):
  print(i)

Bu kod parçası 0 ile 9 arasındaki tüm sayıları yazdırır. Başlangıç değeri varsayılan olarak 0’dır, adım değeri varsayılan olarak 1’dir.

Başlangıç ve bitiş değerleri belirtilirse:

for i in range(2, 10):
  print(i)

Bu kod parçası 2 ile 9 arasındaki tüm sayıları yazdırır.

Başlangıç, bitiş ve adım değerleri belirtilirse:

for i in range(2, 10, 2):
  print(i)

Bu kod parçası 2 ile 10 arasındaki 2’şer 2’şer artan tüm sayıları yazdırır.

range() fonksiyonu ile oluşturulan liste döngü içinde kullanılmakta veya list(range()) şeklinde dönüştürülerek kullanılabilmektedir.
in İşleci

“in” işleci, Python’da döngülerde ve koşullarda kullanılan bir işleçtir. Özellikle, for döngülerinde ve “in” anahtar kelimesi ile birlikte kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizi içindeki tüm elemanları yazdırır:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
for item in my_list:
  print(item)

Bu kod parçası my_list dizisindeki her elemanı “item” değişkenine atar ve döngü içindeki kod bloğunu tekrar eder. Bu döngü, my_list dizisindeki tüm elemanları tek tek işler ve ekrana yazdırır.

Aynı şekilde:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
if "banana" in fruits:
  print("banana is in the fruits list")

Bu kod parçası “banana” ifadesinin fruits listesinde olup olmadığını kontrol eder ve eğer varsa ekrana “banana is in the fruits list” yazdırır.

“in” işleci ayrıca bir dizideki elemanların indekslerini bulmak için de kullanılabilir. Örnek olarak:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(fruits.index("banana"))

Bu kod parçası “banana” ifadesinin fruits listesindeki indeksini ekrana yazdırır.

Bu işleci sadece bir dizideki varlığını kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda stringler içinde arama yapmak, tuple ve setler içinde arama yapmak gibi birçok işlemlerde kullanılabilir.
Len() Fonksiyonu

len() fonksiyonu, Python’da bir dizinin uzunluğunu (yani eleman sayısını) döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizinin uzunluğunu yazdırır:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(len(fruits))

Bu kod parçası ekrana “3” yazdırır, çünkü fruits dizisi 3 eleman içermektedir.

Bu fonksiyon birçok veri yapısı için kullanılabilir. Örnek olarak stringler, tuple ve setler için de kullanabilirsiniz.

string_example = "Hello World!"
print(len(string_example))

Bu kod parçası “Hello World!” ifadesinin uzunluğunu ekrana yazdırır yani 12 yazdırır.

len() fonksiyonu döngülerde de kullanılabilir. Örnek olarak:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for index in range(len(fruits)):
  print(index, fruits[index])

Bu kod parçası içindeki dizinin indeksleri ile birlikte elemanlarını ekrana yazdırır.

Bu fonksiyonun dışında built-in fonksiyonların yanı sıra kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ve sınıflar içinde de kullanılabilir.
Break Deyimi
Break deyimi, Python’da döngülerin çalışmasını erken sonlandırmak için kullanılan bir anahtardır. Break deyimi, döngü içinde bir koşul sağlandığında, o döngünün çalışmasını durdurur ve döngünün dışına çıkar. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizi içindeki tüm elemanları yazdırır ve arama yaptığımız eleman bulunursa döngüyü kırar:
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
search_item = 3
for item in my_list:
  if item == search_item:
    print(item)
    break

Bu kod parçası my_list dizisinde arama yaptığımız elemanı arar, eğer bulduysa ekrana yazdırır ve döngüyü kırar.

Break deyimi sadece for döngülerinde değil while döngülerinde de kullanılabilir. Örnek olarak:

count = 0
while True:
  print(count)
  count += 1
  if count == 5:
    break

Bu kod parçası sonsuz bir döngü oluşturur ve count değişkeni 0’dan başlar, her döngüde 1 arttırılır ve ekrana yazdırılır. Eğer count 5’e eşit olursa break deyimi ile döngü kırılır.

Break deyimi aynı zamanda nested döngülerde de kullanılabilir. Örnek olarak bir iç içe döngüde belirli bir koşul sağlandığında sadece o döngüyü kırmak için kullanılabilir.Continue Deyimi
for i in range(1, 11):
  if i == 5:
    continue
  print(i)

Bu kod parçası, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarını yazdırır ve 5 sayısı atlanır.

continue deyimi, döngünün geri kalanını atlar ve döngünün devam etmesini sağlar. Bu deyim, döngü içinde belirli koşullar gerçekleştiğinde döngünün geri kalanını atlamak için kullanılır. Bu deyim, döngü içinde belirli koşullar gerçekleştiğinde döngünün geri kalanını atlamak için kullanılır.
Arkadaşlar bu Python Döngüler adlı yazımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım faydalı olmuştur.

Diğer programlama ile ilgili yazılarımıza da bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x